Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Par Dali4Youth projektu

Iepazīstieties ar mūsu projektu no pirmavota un uzziniet, ko mēs plānojam sasniegt!

Rezultāti

Mēs gatavojam tiešsaistes apmācību komplektu jaunatnes darbiniekiem par digitālo mākslu, jauniešu tīklu un izglītojošu spēli jaunajiem digitālajiem māksliniekiem.

Iepazīstiet projekta partnerus

Ar prieku iepazīstinām ar mūsu partneriem.

Projekta numurs 2020-1-ES01-KA204-081780

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content