Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Par projektu

Pašreizējā COVID19 pandēmija vairāk nekā jebkad agrāk ir parādījusi, ka jaunieši ir atkarīgi no tehnoloģijām ne tikai “brīvā laika” perspektīvā, bet arī daudzās citās. Daudzi pedagogi ir norādījuši, ka māksla ir lielisks līdzeklis, kā cilvēkiem izpausties un sazināties ar citiem.

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku zināšanas un kompetences, kas šajā jaunajā digitālās mākslas jomā palīdzēs viņiem just līdzi jauniešiem un tādējādi stiprināt viņu motivāciju, pašcieņu un ticību sev, kļūstot spējīgākiem iekļauties darba tirgū un /vai aktīva loma sabiedrībā.

Lai uzlabotu darbu ar jaunatni, projektā tiks izmantotas digitālās tehnoloģijas ar radošu un māksliniecisku perspektīvu, lai veicinātu sociālo iekļaušanu, kas būtu jānosaka par prioritāti jebkurai jaunatnes jomā aktīvai personai, organizācijai vai institūcijai.

Laika skala

2021. gada 13.–14. aprīlis
Pirmā tikšanās tiešsaistē
Rīga, Latvija
2021. gada 13.–14. aprīlis
2022. gada 1.–2. decembris
Otrā Transnacionālā tikšanās
Roma, Itālija
2022. gada 1.–2. decembris
23-24 October 2023
Final Transnational Meeting
Skopje, North Macedonia
23-24 October 2023
Skip to content