PAR PROJEKTU DALI4YOUTH

Pašreizējā COVID19 pandēmija vairāk nekā jebkad agrāk ir parādījusi, ka jaunieši ir atkarīgi no tehnoloģijām ne tikai “brīvā laika” perspektīvā, bet arī daudzās citās. Daudzi pedagogi ir norādījuši, ka māksla ir lielisks līdzeklis, kā cilvēkiem izpausties un sazināties ar citiem.

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku zināšanas un kompetences, kas šajā jaunajā digitālās mākslas jomā palīdzēs viņiem just līdzi jauniešiem un tādējādi stiprināt viņu motivāciju, pašcieņu un ticību sev, kļūstot spējīgākiem iekļauties darba tirgū un /vai aktīva loma sabiedrībā.

Lai uzlabotu darbu ar jaunatni, projektā tiks izmantotas digitālās tehnoloģijas ar radošu un māksliniecisku perspektīvu, lai veicinātu sociālo iekļaušanu, kas būtu jānosaka par prioritāti jebkurai jaunatnes jomā aktīvai personai, organizācijai vai institūcijai.

LAIKA LINE

Kick Off Meeting

Riga, Latvia

13-14th of April

 

 

2nd Meeting

 

3rd Meeting

 

4th Meeting

 

5th Meeting

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.