Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

PROJEKTA REZULTĀTI

Projekta ietvaros partneri izstrādās šos rezultātus:

output2

Izglītojoša spēle Jaunajiem Digitālajiem Māksliniekiem

Mēs uzskatām DIGITĀLO MĀKSLU par jebkuru māksliniecisku izpausmi, kas radīta, izmantojot digitālās tehnoloģijas un rīkus, bet… kā mēs varam izmantot šo pasauli?

Ja vēlaties izpētīt un eksperimentēt šajā aizraujošajā jomā, apskatiet spēli “Jaunais Digitālais Mākslinieks” un uzziniet visu par 3D modelēšanu, tipogrāfisko vai vektormākslu, tīkla mākslu, fotogrāfiju un digitālo attēlu vai digitālo mūziku vai skaņu.

Ko gaidi?  UZSPĒLĒJAM!

Output 1

Jaunatnes tīkli

Inovācijas galvenie elementi ir jauniešu un jaunatnes darbinieku spēja sadarboties, strādāt kopā un veikt pašreizējās situācijas modeļu un vajadzību analīzi, kā arī pārvērst secinājumus vietējā līmenī, kas tiks pārnests uz starptautisku scenāriju. Tas apvienos digitālās mākslas, sociālās iekļaušanas un jaunatnes darba jēdzienus un nodos tos galalietotāju un dalībnieku rokās. Viņi varēs izstrādāt darbības, kas 100% atbilst viņu vajadzībām un bažām, un no tā varēs apgūt prasmju un kompetenču kopumu, kas pēc tam būs ļoti svarīgas viņu turpmākajai dalībai darba tirgū.

Tiešsaistes apmācības kurss jaunatnes darbiniekiem par Digitālo Mākslu

Uzziniet par jaunām metodēm un stratēģijām darbam ar NEET jauniešiem, lai veicinātu viņu sociālo iekļaušanu un piekļuvi darba tirgum, eksperimentējot ar māksliniecisko izteiksmi un jauniem, digitāliem formātiem.

Palīdziet viņiem izvērtēt savu māksliniecisko un radošo potenciālu, uzlabot savas prasmes un kompetences apgūstot jaunas izglītības metodes.

Vai esi gatavs?

Sākam kursu!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content