Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Модул 3 - Евалуција

Со цел да го оцениме вашето разбирање за содржината на третиот модул од проектот Дали4Youth, споделуваме со вас серија прашања. 

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/10 - На уметникот ќе му треба софтвер и хардвер за да создаде дигитална уметност?

#2. 2/10 -  Која е најпопуларната и најпогодна хардверска алатка за цртање дигитална уметност?

#3. 3/10 - Која од нив е целосно опремена апликација за дигитално сликарство наменета за уметници и доаѓа бесплатно?

#4. 4/10 - Дали Adobe нуди софтвер за уредување видео?

#5. 5/10 - Која е мултифункционална платформа за графички дизајн?

#6. 6/10 - Кој софтвер ви овозможува да уредувате слики и да креирате цртежи?

#7. 7/10 - Дигиталната уметност бара исто знаење и вештини како традиционалната уметност.

#8. 8/10 -  Засенчување, шрафирање, бришење, мешање, превртување и графито се техники на дигитална уметност?

#9. 9/10 - Скоро сите традиционални уметнички медиуми имаат дигитален аналог?

#10. 10/10 - Практикувањето на традиционалната уметност не ги подобрува вештините за дигитална уметност?

Finish
Skip to content