Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Hашите партнери

Сакате да се запознаете со целиот тим? Еве ги партнерите на DALI4YOUTH:

Ici et Ailleurs

Франција

Ici & Ailleurs е роден од соработката на неговите двајца основачи: Ен Перо и Маркус Џарвис.

По десетгодишно искуство во пишување европски проекти, анимација на проекти на Леонардо Да Винчи, потоа Еразмус+ и педагогија, решивме да создадеме сопствена организација со цел да продолжиме и пред се да ги развиваме активностите кои ни беа важни.
,
По десетгодишно искуство во пишување европски проекти, анимација на проекти на Леонардо Да Винчи, потоа Еразмус+ и педагогија, решивме да создадеме сопствена организација со цел да продолжиме и пред се да ги развиваме активностите кои ни беа важни.
De par nos parcours professionnels respectifs, nous nous engageons à offrir de nouvelles opportunités de formation linguistique, que ce soit Ici sur le territoire réunionnais ou Ailleurs, во Европа!

Open Europe 

Шпанија

Здружението на образовни услуги „ОпенЕвропа“ е непрофитна организација со седиште во Реус (Каталонија, Шпанија) која има за цел да им помогне на младите и возрасните кои работат во сектори поврзани со младите да учествуваат во програмите Европејци. Сите проекти и иницијативи на нашата организација има за цел да ги вклучи едукаторите, наставниците, професорите, студентите и целата заедница во реализацијата на проекти и програми кои имаат за цел процес на доживотно учење. Нашите програми се дизајнирани да ги развијат комуникациските, лидерските и професионалните вештини на учесниците.

www.openeurope.es

Zini Foundation

Латвија

Фондацијата за образование и иновации „Зини“ е невладина организација лоцирана во Латвија. Организацијата е основана во 2018 година со цел подобрување на квалитетот на животот на возрасните, промовирање на нивното активно граѓанство и нивно вклучување во процесите на донесување одлуки преку образование и иновации.

www.zinifoundation.eu 

CRES Centre for Research and European Studies

Италија

CRES е нова европска непрофитна асоцијација основана од десет организации од осум различни земји со драгоцено искуство и специфична експертиза за иновативна развојна перспектива на „компанијата на иднината“. Вклучува неколку актери од цела Европа кои ги здружуваат силите за да развијат и имплементираат европски студии, истражувања и проекти во областа на управување со човечки ресурси, образование и обука, ИКТ, социјална инклузија и обезбедување квалитет, со цел да се подобри и унапреди професионалната мрежа на нејзините членови и на тој начин промовира активно граѓанство низ Европа.

www.asscres.eu

Association for volunterism volonterski centar skopjes

Република Северна Македонија

После една година волонтирање на ЕВС-проект во Литванија, 19-годишниот Никола Станкоски се врати во Македонија, исполнет со сон и надеж за иднината на младината. И не се врати со празни раце. Донесе мало семе со идеја да се овозможат локални и интернационални искуства, живеејќи според принципот: „Учење преку пракса”. Тоа мало семе на себе имаше напишано: ‘ВЦС’.  Така настанавме ние – невладина организација за млади или со полно име: Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Скопје..

Во првата година, пречекавме 10 волонтери и испративме 30 волонтери од Македонија во странство. Денес, ние сме една од водечките невладини организации во Македонија кога станува збор за давање можности на младите луѓе преку локално и интернационално волонтирање и активизам, односно и инвестирање во сопствените капацитети преку неформална едукација. Ние сме препознатлив бренд низ кој имаат поминато преку 8000 млади од Македонија, волонтери од странство и млади активисти.

www.vcs.org.mk

Skip to content