Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Hашите партнери

Сакате да се запознаете со целиот тим? Еве ги партнерите на DALI4YOUTH:

Ici & Ailleurs 

Франција

Ici & Ailleurs е роден од соработката на неговите двајца основачи: Ен Перо и Маркус Џарвис.

По десетгодишно искуство во пишување европски проекти, анимација на проекти на Леонардо Да Винчи, потоа Еразмус+ и педагогија, решивме да создадеме сопствена организација со цел да продолжиме и пред се да ги развиваме активностите кои ни беа важни.
,
По десетгодишно искуство во пишување европски проекти, анимација на проекти на Леонардо Да Винчи, потоа Еразмус+ и педагогија, решивме да создадеме сопствена организација со цел да продолжиме и пред се да ги развиваме активностите кои ни беа важни.
De par nos parcours professionnels respectifs, nous nous engageons à offrir de nouvelles opportunités de formation linguistique, que ce soit Ici sur le territoire réunionnais ou Ailleurs, во Европа!

Open Europe

Шпанија

Здружението на образовни услуги „ОпенЕвропа“ е непрофитна организација со седиште во Реус (Каталонија, Шпанија) која има за цел да им помогне на младите и возрасните кои работат во сектори поврзани со младите да учествуваат во програмите Европејци. Сите проекти и иницијативи на нашата организација има за цел да ги вклучи едукаторите, наставниците, професорите, студентите и целата заедница во реализацијата на проекти и програми кои имаат за цел процес на доживотно учење. Нашите програми се дизајнирани да ги развијат комуникациските, лидерските и професионалните вештини на учесниците.

Zini Foundation

Латвија

Фондацијата за образование и иновации „Зини“ е невладина организација лоцирана во Латвија. Организацијата е основана во 2018 година со цел подобрување на квалитетот на животот на возрасните, промовирање на нивното активно граѓанство и нивно вклучување во процесите на донесување одлуки преку образование и иновации.

CRES Centre for Research and European Studies

Италија

CRES е нова европска непрофитна асоцијација основана од десет организации од осум различни земји со драгоцено искуство и специфична експертиза за иновативна развојна перспектива на „компанијата на иднината“. Вклучува неколку актери од цела Европа кои ги здружуваат силите за да развијат и имплементираат европски студии, истражувања и проекти во областа на управување со човечки ресурси, образование и обука, ИКТ, социјална инклузија и обезбедување квалитет, со цел да се подобри и унапреди професионалната мрежа на нејзините членови и на тој начин промовира активно граѓанство низ Европа.

Association for volunterism volonterski centar skopjes

Република Северна Македонија

После една година волонтирање на ЕВС-проект во Литванија, 19-годишниот Никола Станкоски се врати во Македонија, исполнет со сон и надеж за иднината на младината. И не се врати со празни раце. Донесе мало семе со идеја да се овозможат локални и интернационални искуства, живеејќи според принципот: „Учење преку пракса”. Тоа мало семе на себе имаше напишано: ‘ВЦС’.  Така настанавме ние – невладина организација за млади или со полно име: Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Скопје..

Во првата година, пречекавме 10 волонтери и испративме 30 волонтери од Македонија во странство. Денес, ние сме една од водечките невладини организации во Македонија кога станува збор за давање можности на младите луѓе преку локално и интернационално волонтирање и активизам, односно и инвестирање во сопствените капацитети преку неформална едукација. Ние сме препознатлив бренд низ кој имаат поминато преку 8000 млади од Македонија, волонтери од странство и млади активисти.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content