Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Проектен резултат

Ова се резулатите што парнтерите ќе ги развиваат во склоп на рамките на проектот.

output2

Едукативна игра за Млади дигитални Уметници

За ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ сметаме секаков вид на уметнички израз кој е создаден со употреба на користење дигитални технологии и алатки но… како можеме да го користиме тој свет

Ако сакате да истражувате и да експериментирате повеќе во ова интересно поле, погледнете ја играта “Young Digital Artist” и научете повеќе за 3D моделирање, типографска или векторска уметност, нето уметност, фотографија и дигитална слика или дигитална музика или звук.

Output 1

Младински мрежи

Главните елементи на иновациите лежат во капацитетот на младите луѓе и младинските работници да соработуваат, да работат заедно и да вршат анализа на моделите и потребите на нивната моментална ситуација и да го трансформираат заклучокот во активности на локално ниво – кои ќе бидат префрлени на меѓународно сценарио понатаму. Ова ќе ги спои концептите на дигитална уметност, социјалната инклузија и младинска работа и ќе ги стави во рацете на крајните корисници и актерите. Тие ќе можат да развијат активности кои 100% одговараат на нивните потреби и грижи и ќе можат да научат од тоа збир на вештини и компетенции кои потоа ќе бидат многу важни за нивното идно учество на пазарот на трудот.

Output3

Онлајн комплет за обука за младински работници во полето на Дигитална Уметност

Научи повеќе за новите техники и стратегии за работа со НЕЕТ, и како да се промовира нивна социјална инклузија и пристап до пазарот на трудот преку експериментирање со уметнични израз и нови дигитални формати

Да им помогнеме да ги ревалоризираат нивните уметнични и креативни потенцијали со подобрување на нивните способности и компетенции и да научат за новите едукативни техники.

Skip to content