Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

За проектот

Сегашната пандемија COVID19 стана поочигледно од кога било дека младите не зависат од технологии само во перспектива на „слободно време“, туку и во многу други. Многу едукатори истакнаа дека уметноста е одлично средство за луѓето да се изразат себеси и да се поврзат со другите.

Проектот има за цел да ги зајакне знаењата и компетенциите на младите работници, кои во ова ново поле на дигитална уметност ќе им помогнат да сочувствуваат со младите и на тој начин да ја зајакнат нивната мотивација, самодоверба и верба во себе, да станат поспособни да влезат на пазарот на труд и /или преземање активна улога во општеството.

Со цел да се подобри младинската работа, проектот ќе користи дигитални технологии со креативна и уметничка перспектива за промовирање на социјалната вклученост, нешто што треба да биде приоритет на секој човек, ентитет или институција активна на полето на младите.

Времелниот

13-14 април, 2021 година
Почеток на состанокот
Рига, Латвија
13-14 април, 2021 година
1-2 декември 2022 година
2. Транснационален состанок
Рим, Италија
1-2 декември 2022 година
23-24 October 2023
Final Transnational Meeting
Skopje, North Macedonia
23-24 October 2023
Skip to content