Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

1. Modulis – vērtēšana

Lai novērtētu jūsu izpratni par Dali4Youth projekta pirmā moduļa saturu, mēs uzdodam jums vairākus jautājumus. Vispirms jums jāatbild uz pirmajiem astoņiem jautājumiem ar atbilžu variantiem un pēc tam vēl diviem jautājumiem ar atbilžu variantiem.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/8 - Digitālā māksla ir atpazīstama, kā jebkura radoša prakse, kurā digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas, kā būtiska mākslas procesa sastāvdaļa.

#2. 2/8 - Izvēlies pareizo atbildi:

#3. 3/8 - Vai selfijs var tikt uzskatīts par digitālās mākslas formu?

#4. 4/8 - Vai skatītājs fiziski var būt daļa no digitālās mākslas darba?

#5. 5/8 - Videospēles nav digitālās mākslas veids.

#6. 6/8 - Vai virtuālo realitāti var izmantot izglītībai un apmācībai?

#7. 7/8 - Izvēlies pareizo atbildi:

#8. 8/8 - Agree or disagree: Izmantojot digitālo mākslu, mākslinieki var veidot kopienas vai pievienoties tām, un praktizēt mākslu ar kolēģiem.

#9. Izvēlieties ar mūziku saistītās digitālās mākslas formas (var būt vairāk, kā viena atbilde):

#10. Izvēlieties atbilstošās pedagoģiskās stratēģijas, kuras izmantot jauniešu radošuma un motivācijas veicināšanai:

#11. Izvēlieties atbilstošās pedagoģiskās stratēģijas, kuras izmantot jauniešu radošuma un motivācijas veicināšanai:

Finish
Skip to content