Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Модул 1 - Евалуција

Со цел да го процениме вашето разбирање за содржината на првиот модул од проектот Dali4Youth, ви споделуваме серија прашања. Прво мора да одговорите на првите осум прашања со двоен избор, а потоа на уште две прашања со повеќекратен избор.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/8 - Дигиталната уметност е дефинирана како секоја креативна практика која користи дигитална технологија како суштински дел од уметничкиот процес

#2. 2/8 -  Изберете го точниот одговор

#3. 3/8 - Дали селфито е форма на дигитална уметност?

#4. 4/8 - Може ли гледачот физички да биде дел од дигиталното уметничко дело?

#5. 5/8 - Видео игрите не се форма на дигитална уметност.

#6. 6/8 - Дали виртуелната реалност може да се користи за образование и обука?

#7. 7/8 - Изберете го точниот одговор:

#8. 8/8 - Се согласувам или не: Со дигиталната уметност, уметниците можат да создаваат или да се приклучат на заедницата и повеќе не се ограничени само да вежбаат сами.

#9. Од следново, изберете ги формите на дигитална уметност поврзани со музиката:

#10. Од следново, изберете ги релевантните педагошки стратегии што можат да се користат за поттикнување на креативноста и мотивацијата на младите луѓе

Finish
Skip to content