Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

2. Modulis – vērtēšana

Lai novērtētu jūsu izpratni par Dali4Youth projekta otrā moduļa saturu, mēs dalāmies ar jums virkni jautājumu.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/10 - Vai multimediju māksla ir tas pats, kas jaunie mediji?

#2. 2/10 - Vai mākslas joma ļauj jauniešu kultūrai aktīvāk iesaistīties mācību procesā?

#3. 3/10 - Kādi 3 jēdzieni ir balstīti uz digitālās mākslas jomu?

#4. 4/10 - Vai jūs uzskatāt, ka radošiem cilvēkiem ir grūtāk izteikt savas idejas?

#5. 5/10 - Ko nozīmē VARK?

#6. 6/10 - Veidojot CV, kam jāpievērš lielāka uzmanība: saturam vai prezentācijai?

#7. 7/10 - Vai vajadzētu izmantot ikonas, lai padarītu CV vizuāli pievilcīgu?

#8. 8/10 - Vai vajadzētu melot par darba pārtraukumiem savā CV?

#9. 9/10 - Prezentācijas rīki palīdz saglabāt auditorijas uzmanību.

#10. 10/10 - Kurš no šiem rīkiem nav animācijas rīks?

Finish
Skip to content