Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Модул 2 - Евалуција

Со цел да го оцениме вашето разбирање за содржината на вториот модул од проектот Дали4Youth, споделуваме со вас серија прашања.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/10 - Дали Мултимедијалната уметност е исто што и New Media?

#2. 2/10 - Дали областа на уметноста дозволува младинската култура поактивно да се вклучи во нивниот процес на учење?

#3. 4/10 - Дали верувате дека креативните луѓе имаат потешкотии да ги пренесат своите идеи?

#4.  5/10 - Што значи VARK?

#5. 6/10 - Кога пишувате CV, што треба да биде приоритет: содржина или презентација?

#6. 7/10 - Дали треба да користите икони за да го направите CV-то визуелно привлечно?

#7. 8/10 - Дали треба да лажете за временските празнини во вашето CV?

#8. 9/10 - Алатките за презентација помагаат да се задржи вниманието на публиката

#9. 10/10 - Кое од следниве не е алатка за анимација?

Finish
Skip to content