Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

5. Modulis – Vērtēšana

Lai novērtētu jūsu izpratni par Dali4Youth projekta piektā moduļa saturu, mēs dalāmies ar vairākiem jautājumiem.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1. Vienlīdzībai un taisnīgumam ir viena un tā pati nozīme.

#2. 2. Kurš apgalvojums apraksta NEET?

#3. 3. Kurš no šiem NAV šķērslis iekļaušanai?

#4. 4. Viens no ES Jaunatnes stratēģijas mērķiem ir palielināt jauniešu iespējas aktīvai līdzdalībai sabiedrībā.

#5. 5. Atlasiet opciju, kas vislabāk raksturo to, kā digitālā māksla veicina iekļaušanu:

#6. 6. Katru jaunieti var uzskatīt par jaunu iedzimto.

#7. 7. Metodoloģijas nevar pielāgot īpašām vajadzībām.

#8. 8. Atlasiet opciju, kas jāiekļauj stratēģijā:

#9. 9. Ko nozīmē abrievatūra PDCA cikls angļu valodā?

#10. 10. Deminga ritenis un PDCA cikls apraksta vienu un to pašu procesu.

Finish
Skip to content