Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

4. Modulis – vērtēšana

Lai novērtētu jūsu izpratni par Dali4Youth projekta ceturtā moduļa saturu, mēs dalāmies ar vairākiem jautājumiem.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1. Kad pirmo reizi tika lietots termins "digitālā māksla"?

#2. 2. Ar kuru mediju tika izveidots pirmais mākslas darbs?

#3. 3. Kurš ir pirmais solis, kas būtu jāņem vērā, pasniedzot "Digitālo mākslu"?

#4. Pēc Roberta Gagne domām, cik daudz soļu piemīt procesam?

#5. 5. Kurš no ieteikumiem nepalīdzēs padarīt kursu interesantāku?

#6. Vai ir svarīgi apvienot tradicionālo mākslas veidošanu ar digitālo zīmēšanu?

#7. Kas netiek uzskatīts par digitālās mākslas projektu, apvienojot tradicionālās mākslas un tehnoloģiju prasmes?

#8. Vai mācībās svarīgs ir pašnovērtējuma process?

#9. Vai ir nepieciešams izteikt komentārus par paša attīstības procesa efektivitāti?

#10. No kā vajadzētu izvairīties pašnovērtējuma procesā?

Finish
Skip to content