Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Модул 4 - Евалуација

Со цел да го оцениме вашето разбирање за содржината на четвртиот модул од проектот Дали4Млади, споделуваме серија прашања.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/10 - Кога првпат е употребен терминот „Дигитална уметност“?

#2. 2/10 -  Со кој медиум е создадено првото уметничко дело?

#3. 3/10 - Кога се предава „Дигитална уметност“ кој е првиот чекор што треба да се земе предвид

#4. Според Роберт Гагне, колку чекорни процеси има?

#5. 5/10 -  Кој од чекорите како да го направите вашиот курс поинтересен е неточен?

#6. 6/10 - Дали е важно да се спои традиционалната уметничка изработка со дигитално цртање?

#7. 7/10 -  Што не се смета за проект за дигитална уметност, кога се комбинираат традиционалните уметнички вештини и технолошките вештини?

#8. 8/10 - Дали процесот на самоевалуација е важен во учењето?

#9. 9/10 - Дали е непотребно да давате коментари за ефективноста на вашиот развоен процес?

#10. 10/10 -  Што треба да избегнувате во процесот на самоевалуација?

Finish
Skip to content