Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Tiešsaistes apmācības komplekts

Digitālās mākslas teorija

Pedagoģiskās stratēģijas neformālā kontekstā, lai veicinātu jauniešu, īpaši NEET, radošumu un motivāciju

Digitālā māksla darbībā

Padomi un praktiskas aktivitātes, lai uzlabotu mākslinieciskās un digitālās prasmes, kā arī nodarbinātības iespējas un mūžizglītību

Digitālā māksla praksē I

Rīki un paņēmieni

Digitālā māksla praksē II

labā prakse un gadījumu izpēte

Digitālā māksla un Eiropas savienojumi

Ieteikumi digitālās mākslas stratēģiju ieviešanai un adaptācijai konkrētos jaunatnes kontekstos

Tiešsaistes kursa vadlīnijas

Skip to content